Kary wychowawcze – przypomnienie

Przypominamy wszystkim sędziom, że na zawodach A i B klasy, oraz na zawodach drużyn młodzieżowych (Junior A1, A2, B1, B2, WLT Starszych i Młodszych), obowiązują kary wychowawcze (KW) związane z pokazaniem zawodnikowi żółtej kartki za okazywanie dezaprobaty/niezadowolenia z decyzji sędziego.

W związku z tym, że część sędziów nie egzekwuje tego zapisu przypominamy, że kara czasowego wykluczenia na 10 minut nie leży w gestii decyzji sędziego a wynika bezpośrednio z zapisów regulaminów rozgrywek i MUSI BYĆ EGZEKWOWANA jeżeli sędzia zdecydował, że ukarze zawodnika napomnieniem za okazywanie niezadowolenia z decyzji sędziego.

W przypadkach obserwacji takie zachowanie jak ukaranie zawodnika za okazywanie niezadowolenia i nie ukaranie jednocześnie KW będzie traktowane jako błąd arbitra.