Koleżanki i Koledzy

Wyjaśniam, ze zawodnik ma prawo wykonać salto przed dokonaniem wrzutu. Jednak wrzut piłki musi być dokonany zgodnie z PG 2018/2019 1. Procedura, pierwszy akapit (str.123). Przypominam, że w obowiązującej wersji przepisów wymagane jest aby zawodnik stał zwrócony twarzą do pola gry. Zróbcie stopklatkę w odpowiednim momencie i zauważycie, że gdy piłka opuszcza ręce wykonującego salto, to na pewno nie znajduje się on w pozycji stojącej. Oznacza to, że wrzut nie został wykonany prawidłowo. W wymiarze praktycznym, salta wykonywane są w celu zwiększenie prędkości poruszania się wrzuconej piłki i tym samym zasięgu wrzutu. A cel ten może być osiągnięty tylko wtedy gdy piłka opuści ręce wrzucającego w odpowiednio wczesnej fazie salta, przed osiągnięciem przez wykonującego salto pozycji stojącej. Tak więc, w wymiarze praktycznym, tego typu wrzuty mają małe szanse na to aby były prawidłowo wykonane. Jednak w wymiarze przepisowym, jeżeli po wykonaniu salta, piłka zostanie zwolniona z rąk przy spełnieniu podanych w Procedurze wymogów, to taki wrzut musi zostać uznany za wykonany prawidłowo.