Witam Koleżanki i Kolegów

Poniżej, cytuję jedno z pytań dla kandydatów do grupy Top Amator B. wraz z komentarzem:

„Bramkarz zagapił się i gdy trzymał w ręce ochraniacz goleni, który wyjął na chwilę ze skarpety w celu poprawy jego umieszczenia w niej,  zauważył, że w jego kierunku leci piłka kopnięta mocno, przez przeciwnika z okolicy linii środkowej. Przeciwnik widząc, że bramkarz skupiony jest na poprawie ubioru, i nie kontroluje rozwoju sytuacji, podjął próbę zdobycia bramki. Gdy piłka nieomal przekraczała linię bramkową w świetle bramki bramkarz rzucił się i trzymanym w ręku ochraniaczem, wybił ją na róg”.

W dniu dzisiejszym, taka interwencja bramkarza już nie jest zagraniem ręką ale, nawet we własnym polu karnym, innym przewinieniem karanym K. Dlatego też dyktując rzut wolny, sędzia powinien wykluczyć bramkarza za pozbawienie przeciwnika, który kopnął piłkę, bramki.

Należy również przyznać rację tym, którzy odpowiedzieli K+, ponieważ nadal w przepisach gry jest mowa o zawodniku biegnącym zasadniczo w kierunku bramki (PG 2018/2019 str. 107, przewinienia karane wykluczeniem z gry) a w pytaniu warunek ten nie jest spełniony. Pozbawienie drużyny przeciwnej (a nie przeciwnika)  bramki ma miejsce jedynie przy „ręce”. Niemniej jednak przy takim spojrzeniu, zachowanie bramkarza musi być uznane za niesportowe co oznacza K+.”

Uznanie odpowiedzi K+ było konieczne, tak aby nie skrzywdzić tych odpowiadających, którzy nie znaleźli stosownego paragrafu do wykluczenie bramkarza z gry – piszę o tym w powyższym komentarzu (na czerwono).

Niemniej jednak zarówno w praktyce boiskowej jak i w kolejnych tego typu pytaniach, zawodnik (w tym bramkarz) popełniający takie przewinienie,  musi być wykluczony z gry.  Podstawą do podjęcia takiej decyzji jest duch Przepisu o pozbawieniu bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki.  Nie ulega bowiem wątpliwości, że swoją interwencją bramkarz pozbawił bramki strzelającego na bramkę przeciwnika.