Informacje z posiedzenia Zarządu KS

Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 grudnia zostały podjęte następujące decyzje w zakresie selekcji i zaszeregowania sędziów:

Zgodnie z Komunikatem PZPN z dnia 11.12.2020 i na podstawie Regulaminu Zasad Spadków i Awansów Sędziów III ligi Zarząd KS ZZPN wytypował jako kandydata do grupy Top Amator B Piotra Pazdeckiego oraz Daniela Kwietnia jako kandydata rezerwowego. Ponadto na podstawie Regulaminów Zasad Spadków i Awansów wobec zaistniałej sytuacji pandemicznej oraz na podstawie ocen i rankingów obserwatorów:

1) Zarząd KS wytypował grupę sędziów IV ligi jako sędziów gwiazdkowych do awansu do III ligi po rundzie wiosennej sezonu 2020/21: Piotr Bieniek, Maciej Piłatowski, Jakub Popławski, Radosław Zbaracki.

2a) Do grona sędziów IV Ligi awansowano kolegów: Marcin Boratyński oraz Damian Dróżka.

2b) Zarząd KS wytypował grupę sędziów Klasy Okręgowej jako sędziów gwiazdkowych do awansu do IV ligi po rundzie wiosennej sezonu 2020/21: Bartłomiej Berdzik, Piotr Bitel, Jakub Cymerman, Szymon Pawłowski, Paweł Jankowski (O/Koszalin), Hubert Nowik (O/Koszalin) oraz Paweł Zalewski (O/Koszalin). Sędziowie będą sprawdzani oraz brani pod uwagę w obsadzie zawodów IV ligi.

3a) Do grona sędziów Klasy Okręgowej awansowano kolegów: Oskar Kwapisiewicz, Michał Maćkowski, Wojciech Prus, Damian Romańczuk, Adam Wojciechowski.

3b) Koledzy Tomasz Jakubowski oraz Damian Kawczyński zostaną poddani dodatkowej obserwacji w klasie Okręgowej na początku rundy wiosennej sezonu 2020/21. Po obserwacjach Zarząd KS podejmie decyzje w kontekście ich zaszeregowania do konkretnej klasy rozgrywkowej.

3c) W rundzie wiosennej sezonu 2020/21 pod obserwacje w kontekście ewentualnych szans awansu do klasy okręgowej po zakończeniu sezonu poddani zostaną: Artur Andrusieczko, Sebastian Andrzejkowicz, Marek Bielanin, Bartosz Fieweger, Bogusz Kluz, Bartosz Michalik, Jakub Orzechowski, Marcin Skupiński, Bogdan Wawrzyniak.

3d) Z ramienia oddziału Koszalin w kontekście awansu do Klasy Okręgowej w rundzie wiosennej obserwacjom zostaną poddani Krzysztof Sobański oraz Klaudiusz Krawczyk.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wszystkie awanse i przydzielone nominacje gwiazdkowe mają charakter warunkowy. W/w osoby zostaną poddane egzaminowi teoretycznemu i kondycyjnemu zgodnie z zasadami klas rozgrywkowych do których aspirują w możliwym ku temu terminie. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji pandemicznej poinformujemy o terminie i miejscu testów.