Informacje nt. Obozu szkoleniowego 2020

Informujemy, że Zarząd KS ZZPN na posiedzeniu w dniu 31.08 w związku z panującym stanem epidemii podjął decyzję o odwołaniu corocznego obozu szkoleniowego. Jednocześnie podjęto decyzję o przełożeniu egzaminów teoretycznych i kondycyjnych (dot. także O/Koszalin). O dalszych decyzjach w tej kwestii będziemy informować w późniejszym terminie.