Informacje dla sędziów i obserwatorów szczebla centralnego

Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła cztery cykle szkoleń online (Zoom):

1) Zawodowcy SG i SA oraz TOP A oraz Obserwatorzy – 14.07 oraz 15.07.2021 w godzinach 18:00-21:00.

2) TOP B, pozostali SA szczebla centralnego oraz Obserwatorzy – 21.07 oraz 22.07.2021 w godzinach 18:00-21:00.

3) Sędziowie i Obserwatorzy lll ligi – 28.07 oraz 29.07.2021 w godzinach 18:00-21:00.

4) Sędzie, Asystentki i Obserwatorki – 04.08 oraz 05.08.2021 w godzinach 18:00-21:00.

Tematy szkoleniowe oraz zespoły wykładowców:

07 / 21.07 / 28.07 / 04.08 – Najnowsze zmiany w Przepisach Gry z uwzględnieniem zarządzania w strefie technicznej oraz współpracy zespołu sędziowskiego – K. Sapela, R. Siejka & J. Pasek – Ręka – Sz. Marciniak, T. Listkiewicz & K. Wierzbowska

07 / 22.07 / 29.07 / 05.08 – Art. Xll – Ocena powagi przewinienia (gradacja fauli także po zagraniu piłki ) – T. Kwiatkowski, M. Obukowicz & M. Szulc; – Art. Xll – Walka o piłkę – D. Stefański, S. Mucha & R. Małek.

Udział w szkoleniach jest obowiązkowy i należy dołożyć wszelkiej staranności, by w danym dniu w godz. 18:00-21:00 mieć dostęp do bardzo dobrych łączy internetowych. Każdy uczestnik szkolenia zostanie zobowiązany do ściągnięcia przesłanych drogą internetową dzień przed wykładem materiałów szkoleniowych, które będą wykorzystywane podczas wykładu.

Testy kondycyjne odbędą się w następujących terminach:

17.07 – sędziowie i sędziowie asystenci zawodowi oraz sędziowie Top Amator A, godzina 17.00-20.00 (Warszawa, ul. Łabiszyńska 20)

25.07 – sędziowie Top Amator B oraz pozostali asystenci, godz. 17:00 – 20:00 (Warszawa ul Łabiszyńska 20)

31.07 – sędziowie lll liga, godz. 16:30-20:30 (Warszawa ul Łabiszyńska 20)

07.08 sędzie i sędzie asystentki 16:30 – 20:30 (Warszawa ul Łabiszyńska 20)