Informacja nt. licencji trenerskich

Wydział Szkolenia ZZPN przypomina o każdorazowym obowiązku sprawdzania licencji trenerskich przed rozpoczęciem meczu na każdym poziomie rozgrywkowym. Trener każdego zespołu ma obowiązek przedstawić osobiście sędziemu ważną licencję trenerską  upoważniającą do prowadzenia zespołu w danej klasie rozgrywkowej, wyłącznie w formie plastikowej (nie ma możliwości legitymowania się papierową licencją – ksero lub elektronicznie np. zdjęcie w telefonie komórkowym).
Każdorazowy taki przypadek oraz brak licencji bądź wątpliwości z nią związane muszą być skrupulatnie opisane w sprawozdaniu sędziego.
Sędziowie, którzy nie dopełnią obowiązku prawidłowej procedury sprawdzenia licencji trenerskich będą kierowani na Wydział Dyscypliny ZZPN.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z licencjami trenerskimi prosimy o kontakt z kol. Jakubem Cymermanem (tel. 722 313 881, e-mail: ws@zzpn.pl)