Informacja dot. składek KSP na rok 2021

Informujemy, że Rada Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich podjęła uchwałę o wysokości składek w roku 2021, w wysokości 70 zł.

Wpłat na rzecz Fundacji prosimy wnosić do dnia 31.03.2021 na numer konta ZZPN: 05 1240 3930 1111 0010 0516 7251 w tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia, nazwiska i dopisku „składka KSP 2021”

Sędziowie z Oddziału Koszalin – w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i dopisek „składka KSP 2021 – Oddział Koszalin”