Sprawdzenie tożsamości w przerwie meczu – jeden ze sprawdzanych nie posiada dokumentu tożsamości a tożsamość zawodnika budzi zastrzeżenia wg sędziów, czy sędzia kontynuuje mecz w drugiej połowie?

Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
Data odpowiedzi: 08.01.2024

Negatywna weryfikacja tożsamości przez sędziego w przerwie zawodów nie stanowi przesłanki do zakończenia tych zawodów przed upływem ustalonego czasu gry. Lista powodów do przedwczesnego zakończenia meczu opisana jest w Artykule 5 ust. 20 Postanowień PZPN „Zakończenie zawodów przed upływem ustalonego czasu gry” (str. 227 wydania 2023/24) i nie ma tam wzmianki o tożsamości zawodników. Zatem, po sprawdzeniu tożsamości w przerwie, zawody powinny być kontynuowane w drugiej połowie, szczególnie że Regulamin Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN na sezon 2023/2024 (§ 9) przewiduje jeszcze możliwość odwołania się od tej decyzji sędziego:Ust. 16. Odwołanie od rozstrzygnięcia sędziego przysługuje zgodnie z rozdziałem 12 Protesty i Odwołania. Brak odwołania nie pozbawia organów dyscyplinarnych uprawnienia do działania z urzędu.