Przyjeżdża na mecz 7 zawodników drużyny gości (prywatne samochody) – twierdzą, że autobus uległ awarii i reszta drużyny dojedzie później i teraz ze względu, że sędziowie znają przyczynę nieobecności -nie przystępują do czynności związanych z rozpoczęciem zawodów? Sprawozdania drużyny gości sędziowie nie otrzymali, a jest 20 min po czasie na rozpoczęcie zawodów. Sędziowie po tym meczu mają następne zawody w innej miejscowości w czasie dość napiętym, jak powinni postąpić sędziowie ?

Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
Data odpowiedzi: 22.12.2023

Sędzia mecz może rozpocząć dopiero po otrzymaniu sprawozdania z wypisanym składem. To, że jest 7 zawodników (fizycznie) drużyny gości jeszcze nie powoduje, że można rozpocząć zawody. Sędzia musi mieć wiedzę jacy zawodnicy, z jakimi numerami na koszulce oraz jakie pełnią funkcje (bramkarz, kapitan) biorą udział w zawodach.
Kluczowym jest zapis w regulaminie rozgrywek § 12 p.7 „Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawią się one w komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt spóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.”
Ideą jest to, że zawody mają się odbyć. Jeśli sędziowie są wyznaczeni na inne zawody w tym samym dniu i poprzez to, że pierwszy mecz się opóźni i może to wpłynąć na spóźnienie się sędziów na kolejne zawody – winni oni poinformować referenta ds. obsady sędziów o takim przypadku. Wtedy referent podejmuje decyzję czy ci sędziowie mają prowadzić ten mecz, czy np. jeden z sędziów zostanie do prowadzenia tego meczu i pozostali udadzą się na kolejne zawody, czy też znajdzie inny zespół sędziowski, który poprowadzi kolejne zawody na które ta trójka sędziowska spóźniałaby się.