Próbujący wybić piłkę z własnego pola karnego obrońca trafia nią w przeciwnika. Po odbiciu od przeciwnika piłka dociera do innego zawodnika drużyny atakującej, który w momencie wybijania piłki przez obrońcę znajdował się na pozycji spalonej.Jaka powinna być w tej sytuacji decyzja sędziego? Czy decydujące w tym momencie powinno być to, kto rozmyślnie zagrywał piłkę (obrońca)? Czy też jednak fakt, że po odbiciu od współpartnera zawodnik drużyny atakującej odniósł korzyść z przebywania na pozycji spalonej?

Źródło: Przepisy Gry 2023/24
Data odpowiedzi: 19.02.2024

Prawidłowa odpowiedź, to rzut wolny pośredni z tytułu spalonego.
W tej sytuacji, decydującym czynnikiem nie jest to, iż piłkę rozmyślnie zagrywał obrońca. Przepisy Gry mówią jasno, iż „zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub dotknięta przez współpartnera, może być ukarany jedynie wtedy, gdy jest aktywny w grze poprzez:
• branie udziału w grze poprzez zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera lub
• […]
W tym przypadku, to współpartner znajdującego się na pozycji spalonej zawodnika zagrał/dotknął ostatni piłkę.
W pytaniu jest zawarta informacja, iż „piłka dociera do innego zawodnika drużyny atakującej”, który znajduje się na pozycji spalonej, dlatego też rzut wolny pośredni jest przyznany z tytułu spalonego poprzez branie udziału w grze. Gdyby, zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej, nie zagrałby piłki, lecz na przykład, atakowałby przeciwnika w walce o piłkę, wtedy również mówilibyśmy o spalonym, lecz zmieniłaby się przyczyna jego zarządzenia (z brania udziału w grze na atakowanie przeciwnika w walce o piłkę).