Czy w WLT udzielać kary KW – 8 minut za przewinienie dot. krytyki decyzji sędziego, która jest związana z żółtą kartką, pomimo tego, iż w tych rozgrywkach Unifikacja mówi, iż obowiązują kary 2 min., a Załącznik do Regulaminu Rozgrywek, że kary czasowe i napomnienia (tzn., że według Unifikacji i Załącznika do Regulaminu nie ma żółtych kartek w meczach TRAMPKARZY)? Jeśli odpowiedź brzmi, że TAK, możemy dać w takiej sytuacji KW – 8 min w rozgrywkach WLT, to za inne przewinienia (tj. nierozważny atak nogą na nogi, przerwanie korzystnej akcji) dajemy 2 min.? Przypominam, że w tej lidze nie ma kar ŻK według Załącznika i Unifikacji ?

Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
Data odpowiedzi: 06.05.2024

W rozgrywkach gdzie nie ma napomnień żółtych kartek (I, II klasa Junior, Liga 8, WLT, Trampkarz Teren, WLM, Młodzik Teren) stosujemy niezależnie kary czasowe 2 minutowe lub KW 10 lub 8 minutowe, z zachowaniem zasady że trzecie wykroczenie zagrożone napomnieniem 2 lub 8 – 10 minutowym powoduje wykluczenie zawodnika.

Nie ma znaczenia kolejność tych kar. Może być, że zawodnik otrzymał karę 2min, następną 8 min i kolejna skutkuje wykluczeniem lub pierwsza była 10min, druga 2 min i ponownie trzecia jest wykluczeniem.