Czy naruszeniem nietykalności jest: zerwanie emblematu sędziowskiego przez zawodnika, działacza, osobę postronną, wyrwanie asystentowi chorągiewki przez zawodnika i odrzucenie jej i jak powinien postąpić sędzia w w/w sytuacjach (kontynuuje mecz, czy kończy)?

Źródło: Przepisy Gry 2023/24
Data odpowiedzi: 15.01.2024

Obie wskazane powyżej sytuacje (zerwanie emblematu sędziemu, wyrwanie chorągiewki asystentowi) są ewidentnymi przykładami czynnego znieważenia sędziego. Jeżeli zostało to dokonane w sposób celowy i agresywny, przez osobę wpisaną do protokołu (osoba funkcyjna lub którykolwiek z zawodników) należy zastosować karę wykluczenia (czerwona kartka). Jeżeli przez osobę niepożądaną – sytuację taką należy dokładnie opisać w sprawozdaniu.Nie należy z powodu takiej sytuacji kończyć przedwcześnie zawodów, o ile był to jednostkowy incydent. Natomiast sędzia ma prawo zakończyć zawody przed upływem ustalonego czasu gry, w przypadku gdyby powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa któregokolwiek z sędziów.Artykuł 5 ust. 20c Postanowień PZPN (str. 227 wydania 2023/24) stanowi: „Sędzia zobowiązany jest do zakończenia zawodów przed upływem ustalonego czasu gry w szczególności, jeżeli: (…) jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony przez osobę niepożądaną lub jednego z uczestników meczu, a dalsze prowadzenie zawodów zagraża bezpieczeństwu któregokolwiek z sędziów”.