Czy mecz może się rozpocząć, odbyć bez opieki medycznej, jeśli sędzia stwierdzi brak takiej osoby lub osoba nie posiada dokumentów potwierdzających uprawnienia?

Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
Data odpowiedzi: 08.01.2024

Tak. Mecz się odbywa a sędzia odnotowuje w sprawozdaniu brak opieki medycznej. To na organizatorze, a nie na sędzim ciąży obowiązek zapewnienia opieki. Sędzia tylko stwierdza fakt.