Czy kierownicy drużyn mają obowiązek zasiadać na ławce rezerwowych, czy mogą zasiadać na przeciwległej trybunie i co powinien zrobić sędzia jeżeli kierownik odmówi?

Źródło: Przepisy Gry 2023/2024
Data odpowiedzi: 22.12.2023

Wszystkie osoby funkcyjne wpisane do protokołu powinny znajdować się podczas meczu w strefach technicznych (poza sytuacją kiedy trenerem/kierownikiem jest grający zawodnik).
W przypadku opisanym w pytaniu – jeżeli dojdzie do takiej sytuacji sędzia powinien poinformować kierownika, że ma obowiązek być w strefie technicznej. W przypadku, gdy kierownik odmówi należy poinformować go, że dla sędziego nie pełni on żadnej funkcji w tym meczu i nie ma prawa po meczu przyjść do szatni w celu podpisania sprawozdania. W takim przypadku funkcję kierownika przejmuje trener drużyny.