Harmonogram egzaminów w Policach

Komisja Szkoleniowa KS ZZPN przedstawia harmonogram egzaminów w Policach. Prosimy o dokładne przeanalizowanie załączonych dokumentów, gdyż pozwoli to na sprawne przeprowadzenie egzaminów.

Egzamin kondycyjny przeprowadzony zostanie na bieżni za wyjątkiem kadetów 2019, którzy będą biegali po boisku ze sztuczną nawierzchnią. Prosimy zapoznać się z przyporządkowaniem osób do poszczególnych baz startowych, które będą oznaczone na bieżni.

Prosimy by osoby przyporządkowane do egzaminu teoretycznego w godzinach 15:50 i 16:30 rejestrację na egzamin kondycyjny przeprowadziły dopiero po napisaniu testu. Jednocześnie informujemy, iż w trosce o prządek organizacyjny nie będzie możliwości zamiany w przyporządkowanych grupach zarówno przy egzaminach teoretycznych i kondycyjnych.

Egzamin teoretyczny odbywał się będzie w szkole znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska. Podczas testu teoretycznego zakazane jest używanie ołówka, długopisów ścieralnych itp.
Przypominamy, że udział w egzaminie kondycyjnym musi być poprzedzony przedstawieniem aktualnego zaświadczenia lekarskiego.

Czasy na egzaminie kondycyjnym

Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów kondycyjnych

Podział na grupy na egzaminie kondycyjny

Podział na grupy na egzaminie teoretycznym