Głosowanie na delegatów na Zjazd ZZPN

Poniżej przedstawiamy alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów na delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy ZZPN, którzy potwierdzili zgodę na kandydowanie. Przypominamy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną głosowanie odbywa się w formie zdalnej w trybie jawnym poprzez oddawanie głosów na adres mailowy delegaci@sedzia.net z użyciem zarejestrowanego w ewidencji adresu poczty elektronicznej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska do dnia 17 marca br. Do głosowania uprawnieni są wszyscy sędziowie i obserwatorzy posiadający aktualną licencję na sezon 2020/21. Głosować można na jednego, dwóch lub trzech kandydatów spośród przedstawionej listy. Oddanie głosu na osobę spoza listy, na 4 i więcej kandydatów, przez osobę nieuprawnioną, spoza adresu zarejestrowanego w ewidencji lub bez podania swoich danych będzie uznane za głos nieważny.

Lista kandydatów:

1. Aluszyk Artur
2. Arys Marek
3. Barański Piotr
4. Brzozowski Maciej
5. Dykiert Piotr
6. Majorczak Robert
7. Ostrowski Łukasz
8. Rybarczyk Janusz
9. Wilk Łukasz
10. Wilkanowski Tomasz

Tak jak informowaliśmy, głosowanie nie jest obowiązkowe, natomiast zachęcamy do wzięcia w nim udziału.