Egzaminy dla sędziów Oddziału Koszalin

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminów, które odbędą się dn. 12.03.2020r. w Białogardzie. Celem sprawnego przeprowadzenia egzaminów bardzo prosimy o przestrzeganie harmonogramu oraz podziału na listach biegowych.

Ewentualne uwagi proszę zgłaszać na adres mailowy: m.myziak@sedzia.net

Przypominamy o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich!

Harmonogram

Grupa 1(Kobiety,45+)

Grupa 2(Klasa A)

Grupa 3(Kadeci)

Grupa 4(Klasa O)