Egzaminy sędziowskie

Komisja szkoleniowa KS ZZPN przypomina wszystkim sędziom i obserwatorom, że egzaminy teoretyczne i kondycyjne odbędą się wg poniższych zasad w terminach 9 i 16 września – rozpoczęcie egzaminów planowane jest na godz. 17:00.

Zasady egzaminów na rundę jesienną sezonu 2021/2022:

  • sędziowie 4 ligi – egzamin w Szczecinie przy ulicy Litewskiej;
  • sędziowie 4 ligi zdają egzamin kondycyjny wg limitów (test szybkości 6×40 m. – czas 6,1 s., test wytrzymałości 10 okrążeń – czas 15 s./20 s.);
  • sędziowie pozostałych klas rozgrywkowych – egzamin w Szczecinie lub Białogardzie (do decyzji zdającego);
  • sędziowie klasy O zdają egzamin kondycyjny wg limitów (test szybkości 6×40 m. – czas 6,2 s., test wytrzymałości 12 okrążeń – czas 17 s./20 s.) – warunkiem zaliczenia egzaminu na poziomie dopuszczającym do sędziowania w swojej klasie jest 10 z 12 okrążeń;
  • sędziowie klas A i B oraz kadeci zdają egzamin kondycyjny wg limitów (test szybkości 6×40 m. – czas 6,4 s., test wytrzymałości 12 okrążeń – czas 17 s./22 s.) – warunkiem zaliczenia egzaminu na poziomie dopuszczającym do sędziowania w swojej klasie jest 10 z 12 okrążeń;
  • sędziowie 45+ oraz sędzie zdają egzamin kondycyjny wg limitów (wyłącznie test wytrzymałości 10 okrążeń – czas 22 s./22 s.);
  • sędziowie 45+ oraz sędzie chcący prowadzić zawody jako główni w danej klasie rozgrywkowej zdają egzamin wg limitów obowiązujących w danej kategorii rozgrywek zgodnie z czasami przedstawionymi powyżej;
  • obserwatorzy – egzaminy w Szczecinie przy ulicy Litewskiej.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie.