Delegaci na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZZPN

Poniżej prezentujemy protokół z wyniku wyborów Delegatów Kolegium Sędziów ZZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej 2021 r. Informujemy, że powołana Komisja w składzie:

1)      Robert Bikowski – Członek Zarządu ZZPN, Pełnomocnik ds. organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ZZPN;
2)      Dariusz Królikowski – Dyrektor Biura ZZPN;
3)      Damian Dróżka – Sekretarz Zarządu KS ZZPN.

Po weryfikacji i przeliczeniu głosów oddawanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stwierdziła że na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:

Ostrowski Łukasz 153 głosy
Aluszyk Artur 143 głosy
Wilkanowski Tomasz 98 głosów
Rybarczyk Janusz 55 głosów
Brzozowski Maciej 51 głosów
Dykiert Piotr 49 głosów
Arys Marek 28 głosów
Wilk Łukasz 18 głosów
Majorczak Robert 9 głosów
Barański Piotr 8 głosów

Tym samym mandat delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ZZPN 2021 r. uzyskali Ostrowski Łukasz, Aluszyk Artur i Wilkanowski Tomasz.

Jednocześnie Komisja informuje, że ze szczegółowymi wynikami wyborów można zapoznać się w Biurze ZZPN przy ul. Pocztowej 30/12 w Szczecinie po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Dziękujemy sędziom i obserwatorom KS ZZPN za wysoką frekwencję, kandydatom za udział w wyborach i gratulujemy wybranym delegatom.

Protokół z posiedzenia Komisji można pobrać TUTAJ