Deklaracja KSP – objaśnienie

W związku z licznymi wątpliwościami co do wypełniania deklaracji KSP chcielibyśmy doprecyzować kilka kwestii i wyeliminować możliwe nieprawidłowości. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi objaśnieniami.

  1. Deklarację trzeba wydrukować DWUSTRONNIE w formacie A4.
  2. Deklaracja składa się z dwóch identycznych części (formatu A5) i muszą być one obie wypełnione ponieważ po odesłaniu do Fundacji KSP, i zarejestrowaniu deklaracji w fundacji, jedna zostaje w ich ewidencji a druga jest odsyłana do ZZPN.
  3. Deklaracja w wersji elektronicznej jest wyłącznie potwierdzeniem weryfikacji tożsamości wypełniającego, natomiast MUSI być ona PRZESŁANA NA ADRES SIEDZIBY ZZPN.
  4. Osoby które chcą wypełnić osobiście deklarację w siedzibie ZZPN i podpisać ją w obecności przedstawiciela związku mogą to uczynić codziennie w godzinach pracy ZZPN.