Deklaracja Fundacji KSP – zmiana wzoru

W związku ze zmianą wzoru deklaracji przez Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich (KSP), informujemy, że każdy sędzia rzeczywisty oraz byli sędziowie i obserwatorzy, którzy należą do Fundacji KSP są zobowiązani do wypełnienia deklaracji wg załączonego wzoru.

Deklarację można wypełnić na dwa sposoby, albo osobiście w siedzibie ZZPN, gdzie fizycznie zostanie ona podpisana przez składającego deklarację w obecności przedstawiciela ZZPN, albo pobierając załączony wzór deklaracji i wypełniając ją w domu i wysłać ją listownie na adres ZZPN, z dopiskiem „KSP”. Ważne, by wydrukować deklarację DWUSTRONNIE.


W drugim przypadku niezbędne jest jednak dodatkowe przesłanie zeskanowanej deklaracji na adres „sekretarz@sedzia.net”, którego należy dokonać z adresu zgłoszonego w ZZPN, który to skan będzie potwierdzał prawdziwość zawartych w deklaracji danych.