Awanse i spadki

Najważniejszymi decyzjami jakie musiał podjąć zarząd na pierwszym zebraniu była analiza list rankingowych, przekazanych przez poprzedni zarząd i komisję szkoleniową, oraz ustalenie list sędziów i obserwatorów dla poszczególnych klas rozgrywkowych.

Po analizie ocen obserwatorów oraz ich klasyfikacji rankingowych, otrzymanych od poprzedniego zarządu i na podstawie przedstawionych tam statystyk, zarząd podjął następujące decyzje:

W trzeciej lidze zawody prowadzić będą: Piotr Pazdecki, Daniel Kwiecień, Paweł Maćkowiak, Jakub Popławski (awans z IV) i Radosław Zbaracki (awans z IV).

Trzecią ligę opuszcza Paweł Okunowicz.

Do czwartej ligi awansowali: Bartłomiej Berdzik, Szymon Pawłowski, Paweł Jankowski, Paweł Zalewski.

Czwartą ligę opuszcza Miłosz Szkołuda.

Do klasy okręgowej nominację uzyskali: Artur Andrusieczko, Marek Bielanin, Bartosz Fieweger, Marcin Skupiński, Bartłomiej Gradzik, Michał Jankowski, Stanisław Piwowarski, Konrad Matczak.

Obserwatorzy oceniający pracę sędziów zostali podzieleni wg poniższego zestawienia:

  • szczebel centralny: Dariusz Królikowski;
  • 3 liga (TopAmator C): Karolina Tokarska, Maciej Brzozowski, Tomasz Czyżak;
  • 4 liga: Kamil Kędzierski, Dariusz Czaczyk, Jerzy Broński, Czesław Kozak, Tomasz Lisowski;
  • Klasa O/A: Krzysztof Wilczyński, Andrzej Nawojski, Łukasz Fir;

Zarząd podjął również decyzję, że egzaminy (teoretyczne i kondycyjne) sędziów odbędą się zgodnie z poniższym terminarzem:

  • sędziowie i obserwatorzy szczebla centralnego (do 3 ligi włącznie) – zgodnie z przedstawionym już wcześniej na stronie harmonogramem;
  • sędziowie 4 ligi, w terminach 9 września oraz 16 września (II termin) na stadionie przy ulicy Litewskiej w Szczecinie.
  • sędziowie klas O, A, B i kadeci w terminach 9 września oraz 16 września (II termin) – do wyboru w m. Szczecin lub Białogard.

Egzaminy są zaplanowane na godz. 17:00 (w przypadku zmian niezależnych od KS ZZPN będziecie informowani na bieżąco).

Warunkiem dopuszczenia do prowadzenia zawodów w swojej lidze/klasie rozgrywkowej po dniu 16 września, jest zaliczenie egzaminów.