Awanse i spadki – klasa „O”

Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN oraz Komisja Szkoleniowa KS ZZPN ogłasza awanse i spadki w klasie okręgowej na sezon 2023/2024, a także dodatkową formę wyłonienia przyszłych sędziów tej klasy w nadchodzącym sezonie. 

Bezpośredni awans na podstawie wyników egzaminów teoretycznych, kondycyjnych oraz obserwacji boiskowych uzyskali kol. Aleksander Zaborowski, Sebastian Śladewski, Michał Rączka, którzy uzyskali wysoką średnią przeprowadzonych obserwacji oraz rekomendacje obserwatorów do awansu do klasy wyższej oraz wymagane wyniki egzaminów teoretycznych i kondycyjnych.

W związku z powyższym Zarząd KS ZZPN przekazał stosowną prośbę o zatwierdzenie awansu do Zarządu ZZPN.

Ze względu na wysokie potrzeby odnośnie liczby sędziów w klasie okręgowej, Komisja Szkoleniowa KS ZZPN przy akceptacji Zarządu Kolegium postanowiła o dodatkowym etapie wyłonienia sędziów, którzy będą wskazani do awansu jeszcze w trakcie rundy jesiennej. 

Grupa kandydatów do awansu, tak jak w poprzednim roku, została wyłoniona w trakcie trwania minionego sezonu na podstawie pozytywnych opinii przedstawionych przez obserwatorów.

Poniżej prezentujemy zasady rywalizacji dla wyłonionej grupy:

1. Egzamin teoretyczny (min. 24 punkty, aby być klasyfikowanym do awansu),

2. Egzamin kondycyjny (limity czasowe klasy Okręgowej, min. 10-12 okrążeń),

3. Obserwacje gwiazdkowe w klasie Okręgowej – każdy z niżej wymienionych kandydatów po zaliczeniu egzaminów kondycyjnych oraz teoretycznych w wyżej wymienionych limitach zostanie delegowany na mecz klasy O. 

Końcowa klasyfikacja będzie oparta o średnią ocen z poprzedniego sezonu, średnią ocen obserwacji gwiazdkowych oraz wyniki egzaminów teoretycznych i kondycyjnych a także rekomendacje obserwatorów.

Awans do klasy O uzyskali: Aleksander Zaborowski, Sebastian Śladewski oraz Michał Rączka.

Spadek z klasy O zanotowali: Tomasz Czarnecki, Marek Kucharski, Patryk Nowicki, Tomasz Wilkanowski, Tomasz Winiarczyk, Łukasz Kobusiński, Grzegorz Kozanko, Grzegorz Szewczyk, Tomasz Simlat, Bartosz Syropiatko.

Grupa kandydatów walczących o awans jeszcze w trakcie trwania rundy jesiennej sezonu 2023/24: Edvard Avdasev, Kacper Mateńko, Dawid Stróżyk, Maciej Lenartowski, Marcin Karow, Stanisław Podlasek, Łukasz Konopka, Marcin Krzanowski, Grzegorz Purcel, Wojciech Wolędzki.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komisji Szkoleniowej Marcinem Janawą.