Awanse i spadki – IV liga

Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN oraz Komisja Szkoleniowa KS ZZPN ogłasza awanse i spadki w IV lidze na sezon 2023/2024, a także dodatkową formę wyłonienia przyszłych sędziów tej klasy w nadchodzącym sezonie. 

Bezpośredni awans na podstawie wyników egzaminów teoretycznych, kondycyjnych oraz obserwacji boiskowych uzyskał kol. Damian Romańczuk, który spełnił każdy aspekt brany pod uwagę przy promocji do wyższej ligi.

W związku z powyższym Zarząd KS ZZPN przekazał stosowną prośbę o zatwierdzenie awansu do Zarządu ZZPN.

Ze względu na chęć podjęcia jak najbardziej trafnej i sprawiedliwej decyzji Komisja Szkoleniowa KS ZZPN, przy akceptacji Zarządu Kolegium, postanowiła o dodatkowym etapie wyłonienia sędziów, którzy będą wskazani do awansu jeszcze w trakcie rundy jesiennej. 

Grupa kandydatów, tak jak w poprzednim roku, została wyłoniona w trakcie trwania minionego sezonu na podstawie pozytywnych opinii przedstawionych przez obserwatorów.


Poniżej prezentujemy zasady rywalizacji dla wyłonionej grupy:
1. Egzamin teoretyczny (min. 24 punkty, aby być klasyfikowanym do awansu),

2. Egzamin kondycyjny (limity czasowe IV ligi, min. 10-12 okrążeń),

3. Obserwacje gwiazdkowe w IV lidze – każdy z kandydatów po zaliczeniu egzaminów kondycyjnych oraz teoretycznych w wyżej wymienionych limitach zostanie delegowany na dwa mecze IV ligi. 

Końcowa klasyfikacja będzie oparta o średnią ocen z poprzedniego sezonu, średnią ocen obserwacji gwiazdkowych oraz wyniki egzaminów teoretycznych i kondycyjnych a także rekomendacje obserwatorów. Na chwilę obecną Zarząd KS ZZPN przewiduje dwa miejsca dla osób z grupy awansowej, jednak ilość ta może ulec powiększeniu. 

Podsumowując:

Awans do IV ligi uzyskał: Damian Romańczuk,

Spadek z IV ligi zanotował: Damian Dróżka,

Grupa kandydatów walczących o awans jeszcze w trakcie trwania rundy jesiennej sezonu 2023/24: Łukasz Gogacz, Krzysztof Rak, Konrad Matczak, Waldemar Cichecki, Artur Andrusieczko, Mateusz Łukasiewicz, Joanna Pazdecka. Klaudiusz Krawczyk. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komisji Szkoleniowej Marcinem Janawą.