Zapraszamy sędziów ZZPN do cyklu treningowego w oparciu o plan przygotowany przez Grzegorza Krzoska, trenera sędziów szczebla centralnego PZPN.

Sędziowie kandydujący do awansu swoje treningi zaczną zapisywać do logbooków po egzaminach kondycyjnych.

facebook_page_plugin